Feltételek

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van  az Agrártudományi ETDK és a XVI. TDK bármely szakosztályában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• legfeljebb öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, de legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szakosztályban mutatható be;
• a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. A TDK munkálatai szintén magyar nyelven folynak. (Kivételt képeznek az idegen nyelvű szakosztályok.)

Formai követelmények

Agrártudományi ETDK

  • Terjedelem: 30-50 A4-es oldal mellékletekkel együtt
  • Főszöveg betűtípusa: Times New Roman, betűmérete: 12 pont, sorköztávolsága: másfeles.
  • Margók: 2,0-2,5 cm.

Kari TDK

  • Terjedelem: 10-30 A4-es oldal
  • Főszöveg betűtípusa: Times New Roman, betűmérete: 12 pont, sorköztávolsága: másfeles.
  • Margók: 2 cm.