Feltételek

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van  a XVII. Kari TDK bármely szakosztályában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• legfeljebb öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, de legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szakosztályban mutatható be;
• a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. A TDK munkálatai szintén magyar nyelven folynak. (Kivételt képeznek az idegen nyelvű szakosztályok.)

Formai követelmények

  • Terjedelem: legalább 6 A4-es oldal

Csak azok a TDK dolgozatok jelölhetők OTDK-ra, amelyek betartják a megfelelő OTDK szekció formai követelményeit. Az OTDK szekciók formai követelményei itt tekinthetők meg.